Ekibimiz

Uzm. Klinik Psikolog, Psikoterapist

Özgün Öklük Ocak

Uzm. Klinik Psikolog, Psikoterapist

Lisans eğitimini İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji bölümünde okumuştur. Lisans eğitiminin hemen ardından Işık Üniversitesi “Klinik Psikoloji Yüksek Lisansı Yetişkin Alt Alanı”na kabul edilmiştir. Prof. Dr. Ömer Saatçioğlu danışmanlığında “Çocukluk Dönemi Travmatik Yaşam Olaylarına Maruz Kalmış Yetişkin Bireylerin Benlik Saygısı, Kişilerarası İlişki Tarzları ve Baş Etme Becerilerinin İncelenmesi” başlıklı tezi ile yüksek lisansını tamamlayarak “Uzman Klinik Psikolog” unvanını almıştır.

Yüksek lisans sürecinde “Bilişsel Davranışçı Terapi” ağırlıklı eğitim görmüş olup eğitiminin ikinci yılında Işık Üniversitesi’nin Psikolojik Danışmanlık Merkezinde süpervizyon altında danışan görmeye başlamıştır. Yetişkinlerle psikoterapi yaparak Prof. Dr. Falih Köksal’dan “Psikanalitik Yönelimli Süpervizyon” ve Dr. Hivren Özkol’dan “Bütünleşik Yönelimli Süpervizyon” almıştır.

2017-2019 yılları arasında İstanbul’da bir belediyenin Psikolojik Danışmanlık Merkezinde klinik psikolog olarak çalışmıştır.

2019- 2020 yılları arasında bir sivil toplum kuruluşuna bağlı olarak “Çocuk Koruma Projesi’’nde çalışmıştır. Travmaya maruz kalmış, kayıp yaşamış, savaş görmüş çocuk, ergen ve aileleri ile çalışmıştır. Bireysel psikoterapinin yanı sıra ebeveyn danışmanlığı yapmış, aile bilgilendirme oturumları yaparak çeşitli sunumlar ve atölyeler düzenlemiştir.

2017-2021 yılları arasında çeşitli özel psikolojik danışmanlık merkezlerinde psikoterapist olarak çalışarak bireysel terapi ve çift terapisi alanlarında çalışmalarını sürdürmüştür.

2021 yılı itibarıyla kurucu ortağı olduğu Erenköy Psikoloji' de bireysel olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Uzmanlık stajlarını Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde ve Bağımlılık Yapıcı Madde Danışma ve Ayaktan Tedavi Merkezi (Dan-Te)’de tamamlamıştır.

Lisans eğitimi boyunca çeşitli kurumlarda stajyer psikolog olarak görev almıştır. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin Duygudurum servisinde, İ.Ü.Çapa Tıp Fakültesi’nin Nörolojik Bilimler Kliniği’nde Prof. Dr. Öget Öktem Tanör’ün gözetiminde stajlarını yapmıştır. Yanı sıra uzun süreli olarak İstanbul Adalet Sarayı’nda Çocuk ve Aile Mahkemelerinde stajyer psikolog olarak çalışmıştır. Üstün Dökmen Akademisi Küçük Şeyler Anaokulu ve Tohum Otizm Vakfında lisans stajlarını tamamlamıştır.

Özgün Öklük Ocak, Kadıköy'de ergen ve yetişkinlerle bireysel psikoterapist olarak çalışmaktadır.

Psikodinamik Yönelimli Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi, EMDR Terapisi yöntemlerini uygulayarak bütünleşik bir psikoterapi yaklaşımını benimsemekle beraber ağırlıklı olarak Psikanalitik, Psikodinamik Psikoterapi ekolünde çalışmaktadır.

Bireysel psikoterapide kaygı, anksiyete bozuklukları, panik bozukluk, obsesif kompulsif bozukluk, sosyal fobi, depresyon, fizyolojik sebebi olmayan ağrılar, somatizasyon, kayıp yas süreci, travmatik yaşantılar, çocukluk dönemi travmalara bağlı yetişkinlikte yaşanan problemler, öfke kontrol, sınav performans kaygısı gibi alanlarda hizmet vermektedir.

Özgün Öklük Ocak kendi analizinden geçmektedir.

Türk Psikologlar Derneği (TPD) ve EMDR Türkiye Derneği üyesidir. TPD etik yönetmeliğine bağlıdır.

EĞİTİM VE SERTİFİKA BİLGİLERİ

 • Dinamik Psikoterapide Teknik ve Pratik, Psikanalist Yavuz Erten
 • Psikanalize Giriş Seminerleri, Psike İstanbul
 • Psikanalize Giriş Konferansları Seminerleri, İstanbul Psikanaliz Derneği
 • Rorschach ve Tematik Algı Testi Eğitimi, Rorschach ve Projektif Testler Derneği, Tevfika İkiz
 • Psikanalitik Psikopatoloji ve Projektif Testlere Giriş Seminerleri, Rorschach ve Projektif Testler Derneği.
 • Dinamik Psikoterapi Temel Eğitimi, Prof.Dr. Doğan Şahin
 • Aile ve Evlilik Terapisi Eğitimi, İlişki Pusulası Aile Çalışmaları Enstitüsü, Prof.Dr.Hürol Fışıloğlu (I. Düzey ve II. Düzey)
 • EMDR I ve II. Düzey Eğitimi ve Süpervizyonu, Davranış Bilimleri Enstitüsü, Emre Konuk- Asena Yurtsever
 • EMDR ile Yetişkinlerde Bağlanma Sorunları Üzerinde Çalışmak Workshopu, Klinik Psk. Asena Yurtsever
 • EMDR ile Çifti Birlikte İyileştirmek: Çift EMDR Uygulama Eğitimi, Davranış Bilimleri Enstitüsü, Klinik Psk. Ceren Kurtay Doğan
 • "Herkes için EMDR Terapisi" ve "İki Elin Sesi Protokolü: EMDR Terapisi ile İç Çatışmadan Kendinle Barışa" Workshopları, Ph.D. Udi Oren
 • EMDR R-TEP Eğitimi, Asena Yurtsever
 • Mindfulness Temelli Stres Azaltma (MBSR) Programı, Mindfulness Institute Türkiye, Doç.Dr.Zümra Atalay
 • Nöropsikolojik Değerlendirme Test Bataryası, Türk Psikologlar Derneği, Şükriye Akça Kalem
 • MOXO Dikkat Performans Testi Uygulayıcısı, MOXO Türkiye

UYGULADIĞI TESTLER

 • Rorschach ve Projektif Testler
 • Tematik Algı Testi
 • WAIS
 • MMPI
 • Bender-Gestalt Görsel Motor Algılama Testi
 • Nöropsikolojik Değerlendirme Testleri:
 • (Wechler Bellek Testi, Semantik Akıcılık ve Harf Akıcılığı Testleri, Stroop Testi, Wisconsin Kart Eşleme Testi, Öktem Sözel Bellek Süreçleri Testi, Benton Yüz Tanıma Testi, Benton Çizgi Yönünü Belirleme Testi, Boston Adlandırma Testi, WAIS İkili Benzerlikler Alt Testi, İz Sürme Testi.)

Uzmanımıza dair yorumlara doktor takvimi bağlantısından ulaşabilirsiniz.

https://www.doktortakvimi.com/ozgun-okluk-ocak/psikoloji-aile-terapisi/istanbul

Özgün Öklük Ocak' tan randevu talepleriniz ve iletişim için 0543 214 20 42 arayabilirsiniz.

Ekibimiz

Uzm. Klinik Psikolog, Psikoterapist

Özgün Öklük Ocak

Uzm. Klinik Psikolog, Psikoterapist Yetişkin Bireysel Terapist

Gülçin Yalçın