Ekibimiz

Uzm. Klinik Psikolog, Psikoterapist

Özgün Öklük Ocak

Uzm. Klinik Psikolog, Psikoterapist

Ergen, Yetişkin Bireysel Terapist / Evlilik ve Çift Terapisti / EMDR Terapisti

Lisans eğitimini İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji bölümünde okumuştur. Lisans eğitiminin hemen ardından Işık Üniversitesi “Klinik Psikoloji Yüksek Lisansı Yetişkin Alt Alanı”na kabul edilmiştir. Prof. Dr. Ömer Saatçioğlu danışmanlığında “Çocukluk Dönemi Travmatik Yaşam Olaylarına Maruz Kalmış Yetişkin Bireylerin Benlik Saygısı, Kişilerarası İlişki Tarzları ve Baş Etme Becerilerinin İncelenmesi” başlıklı tezi ile yüksek lisansını tamamlayarak “Uzman Klinik Psikolog” unvanını almıştır.

Yüksek lisans sürecinde “Bilişsel Davranışçı Terapi” ağırlıklı eğitim görmüş olup eğitiminin ikinci yılında Işık Üniversitesi’nin Psikolojik Danışmanlık Merkezinde süpervizyon altında danışan görmeye başlamıştır. Yetişkinlerle psikoterapi yaparak Prof. Dr. Falih Köksal’dan “Psikanalitik Yönelimli Süpervizyon” ve Dr. Hivren Özkol’dan “Bütünleşik Yönelimli Süpervizyon” almıştır.

2017-2019 yılları arasında İstanbul’da bir belediyenin Psikolojik Danışmanlık Merkezinde klinik psikolog olarak çalışmıştır.

2019- 2020 yılları arasında bir sivil toplum kuruluşuna bağlı olarak “Çocuk Koruma Projesi’’ nde çalışmıştır. Travmaya maruz kalmış, kayıp yaşamış, savaş görmüş çocuk, ergen ve aileleri ile çalışmıştır. Bireysel psikoterapinin yanı sıra ebeveyn danışmanlığı yapmış, aile bilgilendirme oturumları yaparak çeşitli sunumlar ve atölyeler düzenlemiştir.

2017 yılından itibaren çeşitli özel kliniklerde psikoterapist olarak çalışarak danışan takibi yapmıştır. Çoğunlukla bireysel terapi ve çift terapisi alanlarında hizmet vermiştir.

Uzmanlık stajlarını Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde ve Bağımlılık Yapıcı Madde Danışma ve Ayaktan Tedavi Merkezi (Dan- Te)’de tamamlamıştır.

Lisans eğitimi boyunca çeşitli kurumlarda stajyer psikolog olarak görev almıştır. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin Duygudurum servisinde, İ.Ü.Çapa Tıp Fakültesi’nin Nörolojik Bilimler Kliniği’nde Prof. Dr. Öget Öktem Tanör’ün yanında stajlarını yapmıştır. Yanı sıra uzun süreli olarak İstanbul Adalet Sarayı’nda Çocuk ve Aile Mahkemelerinde stajyer psikolog olarak çalışmıştır. Üstün Dökmen Akademisi Küçük Şeyler Anaokulu ve Tohum Otizm Vakfında lisans stajlarını tamamlamıştır.

Çalışma hayatına kurucusu olduğu Erenköy Psikoloji’ de devam eden Özgün Öklük Ocak, ergen ve yetişkinlerle bireysel psikoterapi, evlilik-çift terapisi ve EMDR terapisi yapmaktadır. Online terapi ile bireysel ve çift terapisi seanslarını sürdürmektedir.

Bireysel psikoterapide “Bilişsel Davranışçı Terapi”, “Psikodinamik Yönelimli Terapi”, “EMDR Terapisi” yöntemlerini uygulayarak bütünleşik bir psikoterapi yaklaşımını benimsemektedir. Çiftlerle “Sistemik Aile Terapisi”, “İlişki Pusulası” tekniği ile seanslarını yürütmektedir.

Bireysel terapide kaygı, anksiyete bozuklukları, panik bozukluk, obsesif kompulsif bozukluk sosyal fobi, depresyon, fizyolojik sebebi olmayan ağrılar, somatizasyon, kayıp yas süreci, travmatik yaşantılar, çocukluk dönemi travmalara bağlı yetişkinlikte yaşanan problemler, öfke kontrol, sınav performans kaygısı gibi alanlarda hizmet vermektedir.

Çiftlerle sistemik aile terapisi, ilişki pusulası modeline göre çalışırken farklı yaklaşımları da entegre ederek çift terapilerini sürdürmektedir. Özellikle çalıştığı konular arasında iletişim problemleri, ilişki problemleri, evlilikte yaşanan problemler, aldatma, evlilik öncesi danışmanlık, geniş aile ile ilgili problemler, bağlanma sorunları vb. konular yer almaktadır.

Türk Psikologlar Derneği (TPD) ve EMDR Türkiye Derneği üyesidir. TPD etik yönetmeliğine bağlıdır.

EĞİTİM VE SERTİFİKA BİLGİLERİ

 • EMDR II. Düzey Eğitimi ve Süpervizyonu, Davranış Bilimleri Enstitüsü
 • EMDR I. Düzey Eğitimi ve Süpervizyonu, Davranış Bilimleri Enstitüsü
 • EMDR ile Çifti Birlikte İyileştirmek: Çift Emdr Uygulama Eğitimi, Davranış Bilimleri Enstitüsü
 • "Herkes için EMDR Terapisi ve İki Elin Sesi Protokolü: EMDR Terapisi ile İç Çatışmadan Kendinle Barışa" Workshopları, Ph.D. Udi Oren
 • Aile ve Evlilik Terapisi Eğitimi, İlişki Pusulası Aile Çalışmaları Enstitüsü, Prof.Dr.Hürol Fışıloğlu (I. Düzey ve II. Düzey)
 • Psikodinamik Terapi Eğitimi, Uzm. Psk. Suzan Uğur Girginer
 • Rorschach Testi Eğitimi, Rorschach ve Projektif Testler Derneği, Tevfika İkiz
 • Tematik Algı Testi Eğitimi, Rorschach ve Projektif Testler Derneği, Tevfika İkiz
 • Projektif Testlere Kuramsal Giriş Seminerleri, Rorschach ve Projektif Testler Derneği
 • Mindfulness Temelli Stres Azaltma (MBSR) Programı, Mindfulness Institute Türkiye, Doç.Dr.Zümra Atalay
 • Nöropsikolojik Değerlendirme Test Bataryası, Türk Psikologlar Derneği, Şükriye Akça Kalem
 • MOXO Dikkat Performans Testi Uygulayıcısı, MOXO Türkiye

UYGULADIĞI TESTLER

 • Rorschach ve Projektif Testler
 • Tematik Algı Testi
 • WAIS
 • MMPI
 • Bender-Gestalt Görsel Motor Algılama Testi
 • Nöropsikolojik Değerlendirme Testleri:

(Wechler Bellek Testi, Semantik Akıcılık ve Harf Akıcılığı Testleri, Stroop Testi, Wisconsin Kart Eşleme Testi, Öktem Sözel Bellek Süreçleri Testi, Benton Yüz Tanıma Testi, Benton Çizgi Yönünü Belirleme Testi, Boston Adlandırma Testi, WAIS İkili Benzerlikler Alt Testi, İz Sürme Testi.)

Uzmanımıza dair yorumlara doktor takvimi bağlantısından ulaşabilirsiniz.

https://www.doktortakvimi.com/ozgun-okluk-ocak/psikoloji-aile-terapisi/istanbul

Ekibimiz

Uzm. Klinik Psikolog, Psikoterapist

Özgün Öklük Ocak

Uzm. Klinik Psikolog, Psikoterapist

Gülçin Yalçın

Uzm. Psikolojik Danışman

Ecehan Özgören