Bireysel Terapi

Bireysel terapi danışanın psikoterapistiyle birebir olarak problemleri üzerinde çalışmasıdır. Danışanın, problem veya problemlerini bireysel çerçevede ortaya koyması, terapistiyle bunu birebir ele almayı tercih etmesi ve ortaya konan problemlerin buna elvermesi durumunda uygulanabilir. Bireysel çerçevedeki problemlere örnek olarak; kendini ifade etmede güçlük, uykusuzluk, performans kaygısı, kaygılar ve korkular, kendine güven sorunu, insan ilişkilerinde problem yaşama, öfke patlamaları, tekrarlanan başarısızlıklar, travmalar gibi konular gösterilebilir. Bireysel terapi iki kişinin, sınırları ve çerçevesi belirlenmiş bir ortam ve düzende bir tarafın sorunlarına çözüm arandığı terapi şeklidir. Bireysel terapi kişiyi huzursuz eden her konu hakkında konuşabilmesi için zaman ve mekân sağlar. Terapi sürecinde konuları danışanın ihtiyaçları belirler ve terapi sürecinin uzunluğu da danışanın ihtiyacına göre belirlenir.

Çalışma Alanlarımız

Evlilik ve Çift Terapisi
Bireysel Terapi
Psikolojik Testler
Ebeveyn Danışmanlığı
Aile Terapisi
Çocuk ve Genç Terapisi