Çalışma Yöntemlerimiz

Görüşmelerin Özellikleri

  • Danışmanlık süreci karşılıklı gizlilik ilkesine dayanmaktadır. Görüşme sırasında alınan bilgiler, tutulan notlar gizli tutulur ve uzman olmayan üçüncü kişiler, kurum ya da mercilerle paylaşılmaz.
  • Bilgilerin gizliliği dışında kalan 2 durum vardır:
    • Kişinin kendine veya başkalarına zarar verme riski varsa,
    • Yasaların belirleyeceği durumlarda gizlilik ilkesi bozulur.
  • Görüşmeler genellikle haftada bir olacak şekilde planlanır. Her görüşme 45-50 dakikadır. Görüşmeler tam saatinde başlar ve biter.
  • Randevularınıza planlanan gün ve saatte gelmeniz sürecinizin aksamaması adına çok önemlidir. Gecikmeden ötürü kaçırılan süre seansın sonuna eklenmez.
  • Acil durumlar dışında, randevu iptalleri en az 24 saat öncesinden mesai saatleri içerisinde haber verilmelidir.
  • Görüşme ücretleri ve süreleri, çalışmayı yapan uzman ve yapılan çalışma türüne göre değişiklik gösterebilir.

Çalışma Yöntemlerimiz

EMDR Terapisi
Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)
Çocuk ve Gençlerde BDT
Şema Terapi
Sistemik Aile Terapisi
Mindfulness Odaklı Terapi
Psikodinamik Psikoterapi
Oyun Terapisi
Gottman Çift Terapisi