Psikolojik Testler

Rorschach Testi: Katılımcının kişiliğini ve ruhsal özelliklerini tespit amacıyla kullanılan, projektif (yansıtmalı) bir kişilik testidir. Rorschach testi, bu testin eğitimini almış uzmanlar tarafından uygulanmalıdır. 7 yaşından itibaren çocuk, ergen ve yetişkinlere uygulanabilir. Mürekkep lekelerinin olduğu 10 kart katılımcı tarafından yorumlanır. Bu yanıtlar, uzman tarafından yazılır ardından değerlendirilir. Bu test; kişinin nesne ilişkileri, duygu dünyası, savunmaları, ego fonksiyonları, düşünce ve algı sistemi, temel ihtiyaçları, çatışmaları, eğilimleri, kişilik özellikleri gibi birey ile ilgili detaylı bilgi vermektedir.

TAT: Kişilerarası ilişkilerdeki dinamikleri en iyi yansıtan projektif testlerden biridir. 11 yaş ve üzerindeki çocuk, ergen ve yetişkinlere uygulanabilir. 30 resim ve 1 boş karttan oluşan bu testte, katılımcılardan başı, ortası ve sonu olan bir hikaye oluşturmaları beklenir. Katılımcılar hikayeyi oluştururken terapist şu ana ve hikayeye yönelik sorular sorabilir. Daha sonra terapist, katılımcı tarafından oluşturulan hikayeyi yorumlar. Bu test, kişinin temel ihtiyaçlarını, savunmalarını, yaşamlarındaki ana temaları, diğerleriyle ve otorite figürleriyle olan ilişkilerini, hakim duyguları, kaygıları, çatışmaları ve kişilik özelliklerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

MMPI: 16 yaş üzerindeki kişilere uygulanabilen ve bireyin kişilik özelliklerini ortaya çıkaran objektif bir testtir. Bireyin kişilik özellikleri hakkında bilgi vermesinin yanı sıra bazı rahatsızlıklar için tanı koymaya da yardımcı olmaktadır. Cevaplar için doğru veya yanlış seçeneği sunan 566 sorudan oluşur.

Nöropsikolojik Testler: Depresyon ve demans gibi rahatsızlıkların ayırıcı tanısında ve bunun yanı sıra unutkanlık gibi sorunların kaynağını bulmak, hali hazırda devam eden tedavinin etkinliği ve yönlendirilmesi için bilgi sağlamak amacıyla uzmanlar tarafından kullanılan bir test türüdür. Yaklaşık iki saat sürer. Dikkat, yürütücü işlevler, dil, görsel/mekansal işlevler ve bellek süreçlerini saptamaya yarayan bataryalar bir uzman tarafından değerlendirilir.

WAIS-R: Zihinsel yeteneği ölçmeyi hedefleyen, 16 yaşından büyük bireylere uygulanabilen bir zeka ölçeğidir. Test, sözel ve performans olmak üzere iki ana bölümden oluşur. Bireyin güçlü olan veya geliştirmesi gerektiği alanları saptamaya ve tedavinin planlamasına yardımcı olur. Testin eğitimini almış yetkin uzmanlar tarafından uygulanmalı ve değerlendirilmelidir.

WISC-4: WISC-4 Zeka Testi, 6-16 yaş grubuna yönelik uygulanan bir testtir. Türkiye’deki norm çalışmaları 2016 yılında tamamlanmış ülkemizdeki en kapsamlı ve en güvenilir zeka testidir. Dünya üzerinde kullanılan geçerliliği ve güvenirliği kanıtlanmış en yaygın biçimde uygulanan bireysel zeka testidir. Zeka seviyesinin (IQ) belirlememizde ve gerekli yönlendirmeleri yapmamızda yardımcı olur.

MOXO: Çocuk ve yetişkinlere, çevrimiçi olarak uygulanan dikkat testidir. Bilgisayar üzerinden uygulanan çeşitli çeldiricilerin olduğu bir testle dikkat ölçülür. Bu test 4 alanda ölçüm yapar. Bunlar dikkat eksikliği, zamanlama, dürtüsellik ve hiperaktivitedir. MOXO Dikkat Ölçme Testi, bu alanlardaki performansların objektif şekilde ölçümlenmesini sağlar. Aynı zamanda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu tanısına yardımcı olur.

CAS (Cognitive Assesment System / Bilişsel Değerlendirme Sistemi): 5-17 yaş arasındaki bireylerin planlama, dikkat, eşzamanlılık ve ardıllık bilişsel işlem alanlarını değerlendirmek için kullanılan bir psikolojik ölçüm aracıdır. Öğrenme sürecine etki eden olumlu veya olumsuz faktörlerle ilgili bilgi verir. Bireyin bilişsel fonksiyonlarındaki yeterlilik düzeyini belirlemenin önemli olduğu durumlar için geliştirilmiştir. CAS testi; başarının önceden belirlenmesi, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu olan çocukların bilişsel özelliklerinin değerlendirilmesi, öğrenme güçlüğünün altında yatan bilişsel işlemlerin değerlendirilmesi, duygusal olarak zorlanan çocukların değerlendirilmesi, planlama zorluğu olan çocukların değerlendirilmesi ve zihinsel engelli olma ihtimalinin belirlenmesi alanlarında bilgi verir.

DENVER: 0-6 yaş arasındaki, görünürde sağlıklı olan bebek ve çocuklara uygulanır. Henüz belirti vermemiş gelişimsel bozukluğun varlığını taramak için kullanılılır. Bu test, uygulanan çocuğun işlevlerindeki becerilerini yaşıtlarıyla karşılaştırarak gelişimde herhangi bir anomali olup olmadığını saptar. 4 temel bölümde kategorilendirilmiş 134 maddeden oluşur.

AGTE: 0-6 yaş arasındaki bebek ve çocukları gelişimsel açıdan değerlendiren bir testtir. Hangi tür becerilerin geliştirilmesi gerektiğini saptayabildiği için önemli bir testtir. Bu değerlendirme çocuğun gözlemlenmesinin yanı sıra anne babayla beraber yapılır. Testi uygulayan uzman anne babaya da sorular yönelterek onlardan bilgi alır. Temel olarak 4 gelişim alanını incelemektedir. Bunlar dil bilişsel gelişimi, ince motor gelişimi, kaba motor gelişimi, sosyal gelişim-özbakım becerileridir.

CAT: Değişik pozisyonlarda hayvanların bulunduğu 10 karta verilen tepkilerin değerlendirildiği, 3-10 yaş arasındaki çocuklara uygulanabilen bir testtir. Çocuğun dürtülerini, beslenme ve oral problemlerini, kardeş kıskançlığından doğan problemlerini ve anne-babanın algılanışını ortaya çıkarmaya yardımcı olur.

SDÖT (Sayı Dizilerini Öğrenme Testi): 7 yaş ve üzerindeki bireylerin kısa süreli belleklerini, genel bellek kapasitelerini ve öğrenme becerilerini ölçmeye yarayan, yaklaşık 15 dakika süren bir testtir. Bu testte katılımcıya bir sayı dizisi verilir ve bu sayı dizisinin doğru tekrarına kadar gerekli tekrar sayısı ölçülür, çıkan sonuç testin eğitimini almış olan uzman tarafından değerlendirilir.

Stanford Binet Zeka Testi: Zeka yaşını saptayan ve en sık kullanılan zeka testlerinden biridir. 2-16 yaş aralığındaki çocuklara uygulanmakla birlikte özellikle 3-6 yaş aralığına uygulanmaktadır. Bireysel olarak uygulanan bir testtir. Uygulama çocuğun yaş düzeyinden başlar ve gerektiğinde ilerleyerek/gerileyerek gereken noktalar saptanır.

Özgül Öğrenme Güçlüğü Bataryası: Özgül Öğrenme Güçlüğü Bataryası, 1. Ve 5. Sınıf arasındaki çocuklara uygulanan ve çocukta Özgül Öğrenme Güçlüğü (Disleksi) olup olmadığına karar vermemize yardımcı olan bir testtir. Bu bataryada, okuma yazma testi, saat çizim testi, sağ-sol ayırt etme testi, öncelik sonralık ilişkileri ve Gessel testi bulunmaktadır.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi: Okul öncesi dönemde olan 5-6 yaşındaki çocukların, okula ve okulun gerekliliklerine uygun olup olmadığını tespit etmek amacıyla kullanılan bir testtir. 6 alt testten ve toplamda 100 maddeden oluşur.

Frankurter Dikkat Testi: Elma ve armut figürlerinden oluşan, 5-6 yaşındaki çocuklara uygulanan dikkat testidir. Test esnasında verilen yönerge ve hız ile dikkat ölçülür.

Peabody: Çocuklarda alıcı dili, resimlerle kavram gelişimini ve kelime dağarcığını belirleyen bir performans testidir. 2-12 yaş aralığındaki çocuklara uygulanır. 8 yaşından küçük ve 8 yaşından büyüklere uygulanmak üzere iki farklı formu mevcuttur.

Burdon Dikkat Testi: Çocukların dikkat gücünü ölçen, 10 ile 20 yaş arasındaki bireylere uygulanabilen bir testtir. Okul hayatında dikkat problemleri yaşan bireylere uygulanabilir. Dikkatin hangi aşamada -başlangıç veya daha sonrasında- bozulduğunu tespit etmeye yarar.

Cattel Zeka Testi: Performans ile zeka seviyesini ölçen test, 6-14 yaş arası bireylere uygulanmaktadır. Dört alt testten, dört ayrı puan elde edilerek kişinin zeka seviyesi hesaplanır. Sınırlandırılmış süre uygulaması vardır ve bu süre 25 dakikadır.

Porteus Labirent Testi: Çocuklar, gençler ve yetişkinlerde zeka kapasitesini değerlendirmek ve öngörü oluşturmak için tasarlanmıştır. Sözsüz uygulanan bir performans testidir. 15-30 dakika arasında uygulanabilen ve çeşitli zorluk derecesindeki labirentlerden oluşur. Test uygulamasında kalemle çizilen çizgi ile çıkmaz yollara girilmemesi ve çizgilerin geçilmemesi gibi kurallara uyarak labirentin çıkış noktasına ulaşılması beklenir.

Gessel Gelişim Figürleri Testi: 3-7 yaş arasındaki çocukların motor beceri, görsel algı, görsel hafıza, el-göz koordinasyonu, küçük kas becerilerini ölçmektedir. Test, bu yaş aralığındaki çocukların psiko-motor gelişimlerinin ne aralıkta olduğunu belirler.

Benton Görsel Bellek Testi: 8 yaş üzeri çocuklara uygulanan bu test mekânsal belleği ölçer. Şekillerin kullanıldığı testte bakarak çizim, akılda kalan resmin çizimi, birçok şekil arasından tanıma şeklinde bellek testi yapılmaktadır. Şekilleri hafızada tutma becerisini değerlendiren test, görsel belleğin algılama ve motor yeteneğinden ayırt edilmesini sağlamaktadır.

Good Enough Harris Bir İnsan Çiz Testi: 4-14 yaş arası çocuklara uygulanmaktadır. Çocuğun çizdiği insan resmi ile çocuğun dinamikleri, benlik algısı, aile ve arkadaşlık ilişkileri gibi alanlar hakkında bilgi edinilebilmesini sağlayan bir performans testidir.

Louisa-Düss Psikanalitik Hikayeler Testi: Öykü tekniği kullanarak çocuğun komplekslerini ve sorunlarını tespit etmeyi amaçlamaktadır. Özel olarak hazırlanmış öyküler okunup ardından sorular sorulur ve çocuktan alınan cevaplar değerlendirilir. Düş gücü testi olarak yetişkinlere de uygulanabilmektedir. 3-10 yaş arası çocuklara uygulanır.

Beier Cümle Tamamlama Testi: Bireysel veya gruba uygulanabilir. Uygulanan kişi veya kişilerin genel tutumları, istekleri ve eğilimlerini belirleyerek bireyi tanımaya yardımcı olan güçlü bir testtir. Çocuk, genç ve yetişkinlere uygulanan farklı formları mevcuttur.

Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi: Çocukların görsel uyaran tespitini, algılamasını ve yorumlamasını ölçen bir testtir. Okulla ilişkili becerilerin temelinde yatan görsel algıya dair gelişimsel sorunları tespit eder. 4-8 yaş aralığındaki çocuklara uygulanabilmektedir.

Okula Hazırlık Değerlendirme Testi (OKHT): Zeka testinin uygulanamadığı alt sınır olan 6 yaş 4 ay öncesindeki, anasınıfında zorlanan veya ilkokula başlamasında sorun olacağı düşünülen çocukların temel bilgisini ve becerilerini ölçmeye yarar. 7 ayrı testten oluşup farklı alanlarla ilgili beceriyi sınamaktadır.

Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi: Çocuklarda görsel motor işlevini görmek için gelişimsel bir test olarak kullanılır. Hem yetişkin, hem de çocuklarda geriliği, regresyonu, fonksiyon kaybını ve organik beyin hasarlarını saptamaya ve özellikle regresyon vakalarında da kişilik sapmalarını bulmaya ışık tutmaktadır (zekâ geriliği, afazi, çeşitli organik beyin hasarları, psikozlar, gerçek olmayan hastalanmalar gibi).

Çalışma Alanlarımız

Evlilik ve Çift Terapisi
Bireysel Terapi
Psikolojik Testler
Ebeveyn Danışmanlığı
Aile Terapisi
Çocuk ve Genç Terapisi