Şema Terapi

Şema Nedir?

Şemalar, erken dönem tecrübeleriyle birlikte gelişen hayata dair ipucu niteliğindeki bilgilerdir. Bireyler kendilerine ve dünyaya karşı istikrarlı ve işlevsel bir bakış açısı sağlamak için şemalara ihtiyaç duymaktadır. Problemlerle başa çıkma tarzının geliştirilmesiyle davranışı etkileyen içsel fenomenlerdir. Kısaca şema, organizmayı etkileyen uyaranları tarayıp kodlayan ve değerlendiren yapıdır. Şemalar uyumlu/uyumsuz, olumlu/olumsuz ya da bozuk/yanlış olabilir.

Şema Terapi Nedir?

Şema Terapi, davranışın asıl nedenini bulmak dolayısıyla davranışın semptomlarının bir daha ortaya çıkmamasını sağlamayı hedeflemektedir. Akut psikiyatrik semptomlardan ziyade bir bozukluğun kronik ve karakteristik yönlerini incelemektedir.

Şema Terapi, uyumsuz şemaları, başa çıkma stratejilerini ve/veya her danışana uygun modları hedefleyerek tedavi için esnek bir çerçeve sunar. Terapi genellikle orta veya uzun vadelidir ve sıklıkla diğer modalitelerle birlikte yürütülür. Şema Terapi’nin amacı, şemalar ortadan kalkamayacağı için anılara yönelik inançları iyileştirmek ve değiştirmektir. Temel hedef, şemaların ortaya çıkardığı reaksiyonların yoğunluğunu ve sıklığını azaltmaktır.

KAYNAKÇA

Martin, R., & Young, J. (2010). Schema therapy. Handbook of cognitive-behavioral therapies, 317.

KORKMAZ, Z. The Effect of The Schema Therapy-Based Psycho-Education Program on The Depression and Happiness Levels of Teachers. Humanistic Perspective, 3(3), 720-736.

Çalışma Alanlarımız

Bireysel Terapi
Psikolojik Testler
Online Terapi