Psikodinamik Psikoterapi

Psikanalitik yönelimli terapiler bireyin düşlem dünyasına serbest çağrışımla ulaşılmasını ve bu içeriğin çözümlenmesini temel alır. Kişinin çatışmalarını ve bu çatışmaların nedenlerini görebilmesini, değiştirilebilmesini sağlayacak ortamı hazırlar. Psikodinamik Terapi’de amaç Ego’yu güçlendirerek bilinçdışı davranışları bilinçli denetim altına almaktır. Kişi başa çıkamadığı durumlar için çeşitli savunma mekanizmaları geliştirir ve psikopatolojideki semptomlar da bir çeşit savunmadır. Semptomlar kişinin bastırılan duygularını doyurduğu sürece değişime daha dirençli hale gelir.

Psikodinamik psikoterapi bu noktada kişinin;

  • Ortaya çıkan olaylar ve bastırmaya çalışılan dürtülerinin ilişkisini,
  • Davranışlarını yöneten dürtülerini
  • Kişini yaşadığı ve kendini korumaya çalıştığı savunma mekanizmalarının kaynaklarını
  • Gösterdiği semptomların ve savunmaların aynı zamanda doyurucu olan doğasını anlamlandırmasına ve çözümlendirmesine olanak sağlar.

Kişi terapi sürecinde iç gözlem yaparak düşüncelerinin ve duygularının nedenlerini anlar. Bu süreçte serbest çağrışım ve aktarım teknikleri kullanılır. Serbest çağrışım sürecinde, kişi bilinçli düşüncelerinden arındırılıp kendiliğinden gelen düşüncelere izin vererek, sansür uygulamadan düşüncelerini ifade eder. Aktarım sürecinde ise kişi saklı tuttuğu yaşamının ilk yıllarında önemli olan kişilere karşı geliştirdiği duygularının bir bölümünü terapistine yönlendirir. Yani kişi, terapisti kendi ruhsal dünyasındaki kalıplardan birine yerleştirmeye çalışır. Terapist, kişinin serbest çağrışımlarının örüntüsünü çözümleyerek ve aktarımlarını anlamlandırarak durumu ele alır. Terapistin yorumlamaları ile kişi yetişkinlikteki davranışlarının altında yatan bilinçdışı çocukluk malzemelerini görerek içgörü kazanır.

Çalışma Alanlarımız

Bireysel Terapi
Psikolojik Testler
Online Terapi