Oyun Terapisi

Oyun, çocukların hayatında önemli bir yer kaplamaktadır ve çocukların kendini ifade ediş biçimidir. Yetişkinler için psikoterapi ve konuşma ne ise çocuklar için de oyun aynı anlama gelmektedir. Çocuklar duygu ve düşüncelerini oyun ortamında açığa çıkarır. Oyuncaklar aracılığı ile saklı korku, endişe, travmalarını objelere yansıtırlar.

Oyun Terapisi’nin kullanım alanları:

 • Travma
 • Bağlanma Sorunları
 • Davranış Sorunları
 • Arkadaş Edinmede Güçlük Çeken Çocuklar
 • Ders Çalışma ve Okuma Problemi Olan Çocuklar
 • Duygusal, Fiziksel ve Cinsel Tacize Uğramış Çocuklar
 • Konuşma Bozukluğu Olan Çocuklar
 • Uyku Bozukluğu ve Kâbusları Olan Çocuklar
 • Yemek Problemleri
 • Öfke, Kaygı, Korku
 • Özgüven ve Sosyal Beceri Sorunları
 • Boşanma Sonrası Uyum Sorunları
 • Kardeş Kıskançlığı
 • Şiddet Gören Çocuklar
 • Ailede Kayıp ve Yas Olan Çocuklar

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, Carls Rogers’ın Birey Merkezli Terapi ekolüne dayanmaktadır. Carl Rogers’a göre insan gelişimi hayatın ilk yıllarına hapsolmuş değildir; insan hayatı boyunca kendini gerçekleştirme, sosyallik, otonomi ve olgunluk yolunda ilerler ve amaçlarına ulaşabilmek için yeterli kapasiteye ve güce sahiptir. Çocuk Merkezli Oyun Terapisi’nde sağaltımı sağlayan en önemli şart koşulsuz olumlu kabuldür. Tanı ve tedaviye odaklanmayan bu yaklaşımın temel amacı çocuğun bir birey olarak karar alabilmesi, kendi benliğini fark edebilmesi, özgüvenini geliştirebilmesi, kendisine ve çevresine yönelik pozitif bir bakış açısı kazanabilmesidir.

Deneyimsel Oyun Terapisi

Deneyimsel Oyun Terapisi, Dr. Byron Norton ve Carol Norton tarafından geliştirilmiştir. Oyun kurabilen, genellikle 2-11 yaş arası çocuklar için uygundur. Bu modelde, çocuğun kendi bilgeliğine ve iyileşme yolundaki kapasitesine güvenilir.

Çocuk her zaman merkeze alınır ve yönlendirilmez. Duyguları ve davranışları olduğu gibi kabul edilir. Çocuğun deneyimini onurlandıran ve her türlü toplumsal etiketlendirmeden kaçınan bu modelde, çocuk kurduğu oyunda kendi kırılganlığını kendi hızında işleyerek problemlerini ele alır.

Filial Terapi

Filial Terapi, anne-baba ve 3-10 yaş arasındaki çocuğa uygulanan ve çocuğu anlamak için geliştirilen psiko-eğitimsel bir yaklaşımdır. Oyunu kullanarak ebeveyn çocuk ilişkisini güçlendirmeyi hedefler. Filial Terapi’de anne ve baba, çocukları ile özel oyun saatlerini nasıl işleyeceğini öğrenir. Bu yaklaşım sayesinde anne ve baba çocuk ile işlevsel bir şekilde oyun oynamayı, çocuğun oyununda ne anlatmak istediğini anlamayı, çocuğun iç dünyasını görebilmeyi, çocuğun gelişimini takip etmeyi ve çocuk ile daha iyi ilişki kurmayı öğrenirler. Çocuk ise terapi sayesinde duygularını daha iyi ifade etmeyi, problem çözme becerilerini geliştirmeyi ve kendine olan güvenini arttırmayı öğrenir.

Çalışma Yöntemlerimiz

Psikodinamik Psikoterapi
Mindfulness Odaklı Terapi
Sistemik Aile Terapisi
Şema Terapi
Çocuk ve Gençlerde BDT
Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)