Gottman Çift Terapisi

Gottman Çift Terapisi

Gottman Çift Terapisi Yöntemi'nde Farklı Olan Ne Var?

Bu psikoterapi yöntemi Dr. John ve Julie Gottman tarafından 1970’lerden bugüne gelen ve halen devam eden bilimsel araştırmalara dayalı olarak geliştirilmiştir ve dünyada çiftlerle yapılan ilk ve en kapsamlı çalışma özelliğini taşımaktadır. Dr. John Gottman tarafından 1986 yılında Washington Üniversitesi'nde açılan Love Lab (aşk laboratuvarı) dünyanın ilk çift laboratuvarıdır. Burada binlerce evliliği mercek altına aldıktan sonra gottman çift terapisinin teknikleri ortaya çıkmıştır. Bu araştırma verileri sayesinde bir ilişkinin gelecekteki gidişatını güvenilir bir şekilde tahmin edebilir ve çizebilir hale geldiğimiz bu terapi ekolünde aynı zamanda bir çiftin birlikte sürdürdüğü yaşamın gidişatını olumlu yönde ayarlamak için tamamen veriye dayalı öneriler sunabiliyoruz.

Bu afektif (duygu odaklı) bir çift terapisidir. İlk ve en önemlisi, terapimiz duyguya, çiftin seansa getirdiği duygulara, işlevsiz negatif etkileşim kalıplarına (gerginlik veya duygusal ilgisizlik gibi) ve anlaşmazlık tartışmalarını daha kullanışlı, yapıcı ve düzenlenmiş hale getirmek için Mahşerin Dört Atlısını panzehirleriyle değiştirmeye odaklanır. Ayrıca duygusal onarım ile emniyet, güven, bağ kurma, sevgi, samimiyet, arkadaşlık ve pozitif duygulanım oluşturmaya odaklanır. Aynı zamanda negatif etkileşim kalıplarını değiştirmeye odaklanmış, davranışsal bir çift terapisidir.

 • Çıkmaza girmiş çatışmalara (çatışmalar içindeki rüyalar) ve ortak anlam sistemleri oluşturmasıyla dair yaklaşımlarıyla varoluşsal temele dayanan bir çift terapisidir.
 • Çiftlerin ilişkileri hakkında nasıl düşündükleri ve duyguları hakkında nasıl hissettiklerine (meta-duygu filozofisi) odaklanmasıyla, bilişsel bir çift terapisidir.
 • İlişki geçmişi, kişisel geçmişleri, hedefleri ve mücadeleleri hakkında anlattıklarına odaklanan öyküsel bir terapidir.
 • İlişkiyi bir sistem olarak tanımlayan, varolan etkileşim kalıplarının ardışıklığa, zaman dizisine ve matematiksel modellemesine dayanan sistematik bir çift terapisidir.
 • Özellikle çatışmanın anatomisine dair analizimizde, şimdi ve buradaki ilişkide aile kökeninin ve diğer belirgin geçmiş ilişkilerin oynadığı rolün analizine dayanan psikodinamik bir çift terapisidir.
 • İlişkinin değerlendirilmesi partnerlerin anlaşmazlık içinde olduğu konular belirlenir ve üzerinde çalışılır.
 • Çiftler, araştırma temelli bileşenlerle sağlıklı ilişkilerde bulunan becerileri edinir.
 • İlişkideki ilgi, beğeni ve saygı sistemini destekleyerek çiftleri bir arada tutmak önceliklidir.
 • İlişkide güveni geliştirmekten, duygusal kopukluğa, çatışmalar ve diğer pişmanlık yaratan durumları onarmaya kadar iyi bir ilişkinin bütün unsurlarını iyileştirmek ve bu alanda beceriler geliştirmek hedeflenir.
 • Çift terapistinin desteği ve koçluğu ile ilişkide olması gereken iletişim becerileri edinilir.
 • Çiftlerin, terapinin ardından ilişkileri için gerekli olan araçlar ve yöntemleri öğrenmesi sağlanır.
 • Çift terapisi odaklandığı ilişki becerilerinin yanı sıra, partnerlerin birbiri ile derinden bir bağ kurmalarını sağlayacak olan ilişki dinamiklerini ortaya çıkarmalarını sağlar.

İlişkinizin Yolunda Gitmesi Neden Çok Önemlidir?

 • Araştırmalara göre daha uzun ve sağlıklı yaşam sürmenizi sağlar
 • Mutlu bir evlilik/ilişki; bağışıklık sisteminizi güçlendirir.
 • Mutsuz bir evlilik/ilişki hastalanma olasılığınızı %35 arttırır.
 • Boşanma/ayrılıklar bağışıklık sisteminizi zayıflatır.
 • Güçlü ve mutlu bir evliliğiniz/İlişkiniz olduğunda fiziksel ve duygusal stresiniz azalır.

KAYNAKÇA

https://www.gottman.com/love-lab/

https://psikolojistanbul.com/iliski-danismanligi-ve-cift-terapisi/

Çalışma Yöntemlerimiz

Psikodinamik Psikoterapi
Mindfulness Odaklı Terapi
Sistemik Aile Terapisi
Şema Terapi
Çocuk ve Gençlerde BDT
Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)