Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)

Bilişsel Davranışçı Terapi, duyguları olumlu etkilemeye dayalı, düşünceleri değiştiremeye odaklanan kısa süreli ve yapılandırılmış bir psikoterapi yöntemidir. Şimdiki zamana odaklanır. Kişinin, terapiye başvurduğu dönemdeki sorunlarından yola çıkar, ancak temelde, kişinin geçmişte yaşadığı bir olay ya da süreç nedeniyle geliştirdiği mantıksız, uyum sağlamayan ve işlevsel olmayan duygu, düşünce ve davranışlarını değiştirmesini hedefler. Çünkü kişinin bugünkü rahatsızlığı, bu duygu, düşünce ve davranışlarını sürdürmesinden kaynaklanmaktadır.

BDT ekolü, kişiye rahatsızlık veren bilişsel çarpıtmalar ve bu çarpıtmaları destekleyen davranışların tespit edilmesi ve düzeltilmesini hedefler. Fakat terapinin amacı danışanın tüm bilişsel çarpıtmalarını değiştirmek değil, yalnızca sorun yaratanları düzeltmektir. Bu düşünce kalıplarının yeniden değerlendirilip değiştirilmesi duygularda ve davranışlarda düzelmeyi sağlar. Daha kalıcı düzelmeler ise kişinin işlevsel olmayan temel inançlarının değiştirilmesine bağlıdır.

Bilişsel terapide kişinin en ödevlerini yerine getirmesi çok önemlidir. Ev ödevleri, önemli duygular ve onlara bağlı olan diğer duygular ile ilgili günlük tutma, olumsuz ve gerçek dışı alışkanlıkları saf dışı bırakma üzerine odaklanır.

BDT, günümüzde çok sayıda psikolojik sorunda başarı ile uygulanmaktadır.

Bilişsel Davranışçı Terapi’nin Çalışma Alanları:

 • Kaygı Bozuklukları (Panik Bozukluk, Sosyal Kaygı, Yaygın Kaygı Bozukluğu, Agorafobi, Özgül Fobi, Sağlık Kaygısı)
 • Depresyon
 • Bipolar Bozukluk
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk
 • Kişilik Bozuklukları (Borderline K. B., Narsisistik K. B., Çekingen K. B., Bağımlı K.B., Obsesif Kompulsif K. B.)
 • Yeme Bozuklukları
 • Olumsuz Geçmiş Yaşam Deneyimleri
 • Öfke Kontrolünü Sağlamak
 • Özgüveni Arttırmak
 • Stresi Azaltmak
 • Kaygı ile Başetmek
 • İletişim Becerilerini Geliştirmek
 • İlişki Problem

Çalışma Yöntemlerimiz

Psikodinamik Psikoterapi
Mindfulness Odaklı Terapi
Sistemik Aile Terapisi
Şema Terapi
Çocuk ve Gençlerde BDT
Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)