Oyun Terapisi

Oyun, çocukların hayatında önemli bir yer kaplamaktadır ve çocukların kendini ifade ediş biçimidir. Yetişkinler için psikoterapi ve konuşma ne ise çocuklar için de oyun aynı anlama gelmektedir. Çocuklar duygu ve düşüncelerini oyun ortamında açığa çıkarır. Oyuncaklar aracılığı ile saklı korku, endişe, travmalarını objelere yansıtırlar.

Oyun Terapisi’nin kullanım alanları:

 • Travma
 • Bağlanma Sorunları
 • Davranış Sorunları
 • Arkadaş Edinmede Güçlük Çeken Çocuklar
 • Ders Çalışma ve Okuma Problemi Olan Çocuklar
 • Duygusal, Fiziksel ve Cinsel Tacize Uğramış Çocuklar
 • Konuşma Bozukluğu Olan Çocuklar
 • Uyku Bozukluğu ve Kâbusları Olan Çocuklar
 • Yemek Problemleri
 • Öfke, Kaygı, Korku
 • Özgüven ve Sosyal Beceri Sorunları
 • Boşanma Sonrası Uyum Sorunları
 • Kardeş Kıskançlığı
 • Şiddet Gören Çocuklar
 • Ailede Kayıp ve Yas Olan Çocuklar

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, Carls Rogers’ın Birey Merkezli Terapi ekolüne dayanmaktadır. Carl Rogers’a göre insan gelişimi hayatın ilk yıllarına hapsolmuş değildir; insan hayatı boyunca kendini gerçekleştirme, sosyallik, otonomi ve olgunluk yolunda ilerler ve amaçlarına ulaşabilmek için yeterli kapasiteye ve güce sahiptir. Çocuk Merkezli Oyun Terapisi’nde sağaltımı sağlayan en önemli şart koşulsuz olumlu kabuldür. Tanı ve tedaviye odaklanmayan bu yaklaşımın temel amacı çocuğun bir birey olarak karar alabilmesi, kendi benliğini fark edebilmesi, özgüvenini geliştirebilmesi, kendisine ve çevresine yönelik pozitif bir bakış açısı kazanabilmesidir.

Deneyimsel Oyun Terapisi

Deneyimsel Oyun Terapisi, Dr. Byron Norton ve Carol Norton tarafından geliştirilmiştir. Oyun kurabilen, genellikle 2-11 yaş arası çocuklar için uygundur. Bu modelde, çocuğun kendi bilgeliğine ve iyileşme yolundaki kapasitesine güvenilir.

Çocuk her zaman merkeze alınır ve yönlendirilmez. Duyguları ve davranışları olduğu gibi kabul edilir. Çocuğun deneyimini onurlandıran ve her türlü toplumsal etiketlendirmeden kaçınan bu modelde, çocuk kurduğu oyunda kendi kırılganlığını kendi hızında işleyerek problemlerini ele alır.

Filial Terapi

Filial Terapi, 3-10 yaş arası çocuklar ve ebeveynlerinin arasındaki ilişkiyi oyunu kullanarak güçlendirmeyi ve iyileştirmeyi amaçlar. Önleyici ve çözüm odaklı bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımın amacı, ebeveynlere çocuklarıyla terapötik oyun oynamayı, çocuğun iç dünyasını oyun yoluyla anlamayı ve ebeveyn ve çocuk arasındaki bağı yakın ve güçlü kılmayı hedefler. Böylelikle ebeveynler çocuklarının duygu dünyaları hakkında bilgi sahibi olurlar. Terapi süreci sona erdikten sonra ise hayat boyu kullanabilecekleri yeni bir beceri kazanmış olurlar.

Filial Oyun Terapisi,

 • Anne ve babayı sürece doğrudan dahil eder.
 • Terapistin danışanı, ailenin ilişkisidir.
 • Terapist, ebeveynlere özel oyun saatlerinin nasıl yapılandırılacağını öğretir, kendi oyun seanslarını nasıl yürüteceği konusunda ve çocuklarının oyun aracılığıyla neler ifade ettiklerini anlama konusunda onlara rehberlik eder.
 • Ebeveynin amacı ise çocuğa bir şey öğretmek değil, ona kendi duygularını keşfedebilmesi ve fark edebilmesi için özgür ve kabule dayalı bir ortam sunmaktır.
 • Çocukların oyun aracılığıyla ebeveynleri ile kurduğu bu kabule dayalı ilişki, onların problem çözme becerilerinin gelişmesini, kendilerine olan güvenlerinin artmasını ve duygularını daha iyi ifade etmesini sağlar.

Kum Tepsisi Terapisi

Kum Tepsisi Terapisi, sözel olmayan bir iletişim aracı olarak belirli kum tepsisi materyallerini kullanarak kişinin kendi içindeki sorunların ve kişiler arası sorunların açığa çıkarılarak işlenmesini içeren, danışan ya da terapist tarafından yönetilen ve eğitimli bir terapist tarafından kolaylaştırılan dışavurumcu ve yansıtıcı bir psikoterapi biçimidir.

Kum Tepsisi Terapisi'nde Hangi Malzemeler Kullanılır?

Kum tepsisi terapisinde malzemeler, kum dolu bir kum tepsisi ve önceden belirlenmiş çok sayıda figürden (İnsanlar, hayvanlar, binalar, ağaçlar vb.) oluşur. Uygulama esnasında ise birey bu küçük figürleri kullanarak kum tepsisi üzerinde bir dünya oluşturur. Uygulama tekniği danışanın yaşına, kişilik özelliklerine ve yaşadığı soruna göre değişmektedir.

Neden Kum Tepsisi Terapisi?

 • Söze dökülemeyen duygusal sorunların ifade edilmesini sağlar.
 • Kum malzemesi nedeniyle benzersiz bir kinestetik özelliğe sahiptir
 • Danışanlar için gerekli olan bir mesafe yaratmayı sağlar.
 • Sağladığı tedavi amaçlı mesafe duygusal boşalmanın olabileceği güvenli bir yer yaratır.
 • Kum tepsisi terapisi, doğal bir şekilde sınırlar ve kısıtlamalar oluşturarak danışan açısından güvenliği arttırır.
 • Tedavi amaçlı benzetmelerin ortaya çıkması için eşsiz bir ortam sağlar.
 • Danışanın direncinin açılmasında etkilidir.
 • Sözel becerileri zayıf olan danışan için gerekli ve etkili bir iletişim aracı sağlar.
 • Diğer yandan kum tepsisi terapisi, savunma olarak kullanılan sözelleştirmeyi kırar.
 • Aktarım zorluğu etkili bir şekilde ele alınabilir.
 • Çocuk, yetişkin, çift ve aile olarak uygulanabilmesi nedeniyle esnek bir çalışma alanı yaratır.
 • Son olarak kum tepsisi terapisi ile daha kapsamlı ve daha hızlı bir şekilde daha derin iç ruhsal sorunlara erişilebilir.

Çalışma Alanlarımız

Evlilik ve Çift Terapisi
Bireysel Terapi
Psikolojik Testler
Ebeveyn Danışmanlığı
Aile Terapisi
Çocuk ve Genç Terapisi