Mindfulness Odaklı Terapi

Mindfulness (Bilinçli Farkındalık), şimdiki an içerisinde yaşananları fark etmek ve yargılamadan, açıklıkla o an içerisinde hoşunuza giden ve gitmeyen her ne yaşanıyorsa onu olduğu gibi kabul etmektir. Yaşanılan sıkıntılara, olumlu olumsuz tüm duygulara kendini açarak yüz yüze gelmek, onları dönüştürmeden, olduğu gibi yaşayabilmeyi içerir.

Yapılan araştırmalarda kronik ağrısı olan kişilerde, kaygı bozukluklarında, depresyonun nüksünü önlemede, stres azaltımında, tükenmişlikle baş etmede, madde bağımlılıkları ve yeme bozuklukları gibi birçok alanda etkilidir. Mindfulness, kişilerin dikkatini düzenlemesine, dayanıklılığının artmasına ve duygu düzenleme becerilerinin gelişimine katkı sağlar. Bilinçli farkındalık- mindfulness bir beceridir ve öğrenilebilir.

İş hayatında, okulda, ebeveynlikte, çocuklarda uygulandığı gibi günlük hayatın birçok alanında (yemek yerken, yürürken, iletişim kurarken) uygulanabilir. Farkındalıkla atılan adımlar, o an orada olmak, kişinin performansını arttırır. Stresli bir anda durup bunu fark etmek, değişen duyumlara ve bedene dikkat etmek, bu anı deneyimlemek ve devam etmek stresi azaltırken kişinin tepkiselliğini önler. Uyaran ve tepki arasındaki boşlukta kişinin nasıl davranacağını seçmesine yardımcı olur.

Mindfulness, duygu ve düşünceleri fark etmek, yargılamadan, değiştirmeye çalışmadan serbest bırakmak temeline dayanır. Olumsuz düşüncelerle özdeşleşmeden, onlara mesafe alarak gözlemlemeyi gerektirir. “Ben düşüncelerim değilim, şuan için bu düşüncelere sahibim” diyerek kişinin düşünceleri ve kendisi arasında ayrımı yapmasını sağlar.

Mindfulness uygulamalarıyla birlikte dikkat her dağıldığında bunu fark ederek nazikçe, kendimizi yargılamadan şimdiki ana tekrar dönmek mümkündür. Dikkatimizin dağılması çok normaldir. Amaç sürekli şimdiki anda kalmak değil zihnimiz her dağıldığında bunu fark etmek ve tekrar dönebilmektir. Şimdiki anla temas etmek aslında yaşamla, kendinle, hayatla temas etmektir.

Çalışma Alanlarımız

Evlilik ve Çift Terapisi
Bireysel Terapi
Psikolojik Testler
Ebeveyn Danışmanlığı
Aile Terapisi
Çocuk ve Genç Terapisi